Na co zwracać uwagę instalując i wykorzystując koza na pellet

3 października 2018

kozy na pelet

O współczesnych kozach mówi się jako o urządzeniach, dla których charakterystyczne jest to, że podczas spalania emitują do atmosfery jedynie niewielkie ilości substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego. Jest to możliwe dzięki coraz bardziej nowoczesnym metodom wykorzystywanym podczas spalania drewna. Na szczególną uwagę zasługuje w tym kontekście wtórne spalanie, pozwala ono bowiem na dopalanie cząstek, które znajdują się w dymie, a więc takich, z którymi nie radziły sobie starsze urządzenia tego typu.

Nowoczesna konstrukcja przyczyniła się również do tego, że możliwe stało się osiągnięcie odpowiednio wysokiej temperatury w palenisku. Pozwoliło to na spalanie gazów i dopalanie spalin z wykorzystaniem katalizatora. Katalizator przyczynił się i do tego, że do dopalania spalin dochodzi w niższych temperaturach niż te, z którymi mamy do czynienia wówczas, gdy katalizatora zaczyna brakować. Sprawność pracy pieca zostaje zatem podniesiona. Niestety, osoby wykorzystujące kozy na pellet muszą być, w związku z tym, w szczególny sposób wyczulone na błędy pojawiające się w instalacji.

koza na peletSzczególnie niebezpieczny może okazać się w tym kontekście wadliwy system odprowadzający dym, może się bowiem okazać, że przyczyni się on nie tylko do szybkiego schładzania się dymu, ale również ograniczenia siły ciągu. Niebezpieczne są także długie odcinki połączeniowe, wskazane jest przy tym unikanie zmniejszających jego przepływ załamań. Gdy połączenie składa się z więcej niż dwóch kolanek może okazać się, że opór jest na tyle duży, że nie ma możliwości, aby dym wydostał się na zewnątrz.

Pamiętajmy też o tym, że jeśli piec został zamontowany na niższych kondygnacjach, przed spalinami staje jeszcze jedno wyzwanie, muszą one bowiem pokonać podciśnienie związane z unoszeniem się do góry ciepłego powietrza. Im więc niżej położony jest piec i dłuższe jest połączenie, tym większe jest prawdopodobieństwo, że dym będzie się z niego wydobywał. W niektórych przypadkach mamy do czynienia ze zjawiskiem, któremu nie da się przeciwstawić. Jest to o tyle kłopotliwe, że im nowocześniejszy jest budynek, tym bardziej jest szczelny.